ஜெகன். எஸ்.பி.

February 17th, 2024

சின்னஞ்சிறு வயதில் உங்களை நான் தொடர்பு கொண்ட அனுபவத்தை இப்போதும் என்னால் மறக்க இயலாது. உங்களின் “திருக்குறளோடு நாம்” காணொளிகள் இன்னும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்.